Kontakt

Adres do korespondencji:Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 17
adres elektroniczny: biuro@pfos.org.pl,
www.pfos.org.pl;
telefon: +48 691 102 414

NIP: 5562751731
REGON: 341250879
KRS: 0000412862

Nasze konto:
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
01-651 Warszawa
ul. Gwiaździsta 17
mBank, nr konta: 07 1140 2017 0000 4902 1289 6331