100% dostępności telewizji w 10 lat!

Sejm RP pracuje aktualnie nad nowelizacją Ustawy o radiofonii i Telewizji, której elementem jest m.in. dostępność programów telewizyjnych dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.
Organizacje pozarządowe przedstawiły swoje stanowisko podczas posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej utworzonej do pracy nad tą nowelizacją. Stanowisko to wyrażone zostało w liście skierowanym na ręce przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP oraz przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Senackiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o radiofonii i Telewizji.

Link do listu w wersji DOC
Link do listu w formacie PDF

Dziś Głusi, niewidomi i słabosłyszący zaczynają wspólnie akcję petycja: 100% dostępności telewizji w 10 lat!
Przyłącz się do nas, wspólnie doprowadźmy do tego, aby za kilka lat, maksimum 10, programy telewizyjne były dostępne dla wszystkich, nie zależnie od tego, czy widzą i słyszą normalnie czy mają któryś z tych zmysłów (lub jednocześnie oba) uszkodzony.

Co Ty możesz zrobić w tej sprawie? Jak możesz pomóc?
Przede wszystkim Podpisz petycję!
Link do petycji

Zobacz treść petycji w PJM:
https://youtu.be/9D6tXRRhk3U

Więcej „100% dostępności telewizji w 10 lat!”