Aktualności

100% dostępności telewizji w 10 lat!

Sejm RP pracuje aktualnie nad nowelizacją Ustawy o radiofonii i Telewizji, której elementem jest m.in. dostępność programów telewizyjnych dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.
Organizacje pozarządowe przedstawiły swoje stanowisko podczas posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej utworzonej do pracy nad tą nowelizacją. Stanowisko to wyrażone zostało w liście skierowanym na ręce przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP oraz przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Senackiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o radiofonii i Telewizji.

Link do listu w wersji DOC
Link do listu w formacie PDF

Dziś Głusi, niewidomi i słabosłyszący zaczynają wspólnie akcję petycja: 100% dostępności telewizji w 10 lat!
Przyłącz się do nas, wspólnie doprowadźmy do tego, aby za kilka lat, maksimum 10, programy telewizyjne były dostępne dla wszystkich, nie zależnie od tego, czy widzą i słyszą normalnie czy mają któryś z tych zmysłów (lub jednocześnie oba) uszkodzony.

Co Ty możesz zrobić w tej sprawie? Jak możesz pomóc?
Przede wszystkim Podpisz petycję!
Link do petycji

Zobacz treść petycji w PJM:
https://youtu.be/9D6tXRRhk3U

Więcej „100% dostępności telewizji w 10 lat!”

Czas na zmiany! Osoby z niepełnosprawnościami muszą uzyskać wsparcie

12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele licznych organizacji społecznych zaprezentowali deklarację przyjętą przez uczestników III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie życia społecznego. Wiele instytucji jest niedostosowanych do ich potrzeb, a prawa zbyt często nie są traktowane poważnie, z należytą uwagą i poszanowaniem godności. Choć ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami gwarantuje im wsparcie, blisko sześć milionów osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu wykształcenia, znalezieniu pracy, a nawet zawarciu małżeństwa. W tej sytuacji oczywista jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie przepisów ogólnokrajowych, jak i lokalnych.

Warszawska konferencja odbyła się 12 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim. Stanowiła ona kontynuację działań, które rozpoczęły się podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste zaprezentowanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami a także deklaracji, która własnoręcznie została podpisana przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji.

Więcej „Czas na zmiany! Osoby z niepełnosprawnościami muszą uzyskać wsparcie”

Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących wraz z Partnerami:

Polskim Związkiem Głuchych
www.pzg.org.pl

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
www.psoni.org.pl

Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi
www.otwartedrzwi.pl

Fundacją Aktywizacja
www.aktywizacja.org.pl

Fundacją Vis-Maior
www.fundacjavismajor.pl

mają zaszczyt zaprosić do udziału w Mazowieckim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 13 października 2017 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23-25 w Warszawie.
Konwenty Regionalne odbywają się w kilkunastu miastach całej Polski jako
wydarzenia przygotowujące do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się pod hasłem „Za niezależnym życiem”
25 października 2017 roku w Warszawie.

Zaproszenie w języku migowym:

Więcej „Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami”

Jesteśmy jednym z partnerów III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Rozpoczynamy zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkajmy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

 

Od 2015 roku wspólnie organizujemy Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, by mówić jednym głosem i wypracowywać konkretne propozycje działań, które dadzą nam w praktyce takie same prawa, jak wszystkim obywatelom. Te równe prawa gwarantuje nam Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska przyjęła we wrześniu 2012 r. Mimo, iż od jej ratyfikacji mija już pięć lat, to ciągle jest wiele elementów w polskim prawodawstwie, ustawach i rozporządzeniach, które są niezgodne z Konwencją ONZ. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego naszym tegorocznym hasłem jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.

Więcej „Jesteśmy jednym z partnerów III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami”